Friday, 28 December 2012

♥ Mengumpat

Jangan gelak!
Pada satu ketika Aisyah r.ha bersama Rasulullah s.a.w. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat pendek. lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, " Ya Rasulullah, pendeknya orang itu." Sabda Rasulullah s.a.w, " Ya Humairah, sesungguhnya kamu telah mengumpatnya."Aishah menafikannya dan mengatakan, " Itu benar Ya Rasulullah." Maka Rasulullah s.a.w bersabda, "Yang benar itulah yang dikatakan mengumpat. jika perkara itu tidak benar, maka itu dikatakan dusta dan makin bertambahlah dosa kamu." lalu Rasulullah menyuruh Aishah r.ha pergi memohon maaf kepada lelaki itu.

*** berapa banyak dosa mengumpat KITA????***


No comments:

Post a Comment